‘Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, stawia sobie też granicę tego, co może zrobić.’ – Schwab Charles

Wystąpienia publiczne – pokonaj największy strach ludzkości

Maj 9th, 2010

Prezentacja, wykład, wywiad, przemówienie, egzamin czy rozmowa na forum grupy – każdy z nas spotyka i będzie się spotykał z wymienionymi sytuacjami komunikacyjnymi. Szkolenie, które proponujemy ma pomóc Ci w uzyskaniu kompetencji niezbędnych do radzenia sobie z tego typu sytuacjami.

Szkolenie ma charakter warsztatowy – kładzie nacisk na nabycie praktycznych umiejętności. Wiedza teoretyczna traktowana będzie jedynie funkcjonalnie – jako inspiracja i środek służący do osiągnięcia celu.

Przedyskutujemy i przećwiczymy następujące zagadnienia:

✓ przygotowanie do wystąpienia/prezentacji (ustalenie celu, analiza audytorium, dobór sposobu prezentacji, kwestie techniczne, etc.)

✓ elementy i etapy dobrego wystąpienia

✓ pokonanie stresu

✓ autoprezentacja (ubiór, mowa ciała)

✓ interakcja z audytorium (otwarcie wystąpienia, wywoływanie koncentracji, programowe rozluźnianie atmosfery, zakończenie zapadające w pamięć)

✓ opanowanie „sytuacji kryzysowych” (awaria sprzętu, przerwa kawowa w trakcie prezentacji, etc.)

✓ kwestia tego kiedy, jak i po co odpowiadać na trudne pytania

Każdy z Uczestników będzie miał okazję zobaczyć nagrania własnych wystąpień, uświadomić sobie swoje mocne i słabe strony oraz wymiernie podnieść poziom umiejętność występowania przed audytorium.termin: sobota, 15 maja 2010, godzina 10:00 – 17:00
miejsce: Sala Seminaryjna UEK, Kraków
inwestycja: 0 zł

organizatorzy: AEGEE – Kraków
zapisy: www.lgb.aegee.krakow.pl