Podatek u źródła – zmiany 2020

Z pewnością większość osób zarabiających za granicą oraz przedsiębiorstw sprzedających swoje usługi zagranicznym kontrahentom zdaje sobie sprawę ze zmian dotyczących podatku u źródła, które weszły w życie wraz ze styczniem 2020 roku. Jednak nie dla wszystkich są one oczywiste. W poniższym tekście przedstawimy, czego dotyczą i co tak naprawdę oznaczają owe zmiany w praktyce. Serdecznie zapraszamy do lektury!

Podatek u źródła – nowe stawki

Wszelkie nowo wprowadzone zmiany dotyczą w głównej mierze wysokości podatków. Obecnie obowiązujące stawki mieszczą się w granicy 20%. Najczęściej kwota podatku wynosi właśnie 20% lub 10% w zależności od dziedziny uzyskanego przychodu. Kwoty w wysokości 20% od przychodu możemy spodziewać się w przypadku: wszelkich usług niematerialnych, takich jak doradztwa prawnego, księgowości itp., praw autorskich, praw od znaków towarowych, wszelkich projektów itp., a także w przypadku działalności widowiskowo-sportowej i rozrywkowej. Podatek w wysokości 19% dotyczy przychodu z dwóch dziedzin, jakimi są: dywidendy oraz udziały w zyskach osób prywatnych. Najniższy podatek w wysokości 10% dotyczy natomiast osób uzyskujących przychody z wszelkich opłat związanych z transgranicznym transportem morskim, a także uzyskujących przychód ze sprzedaży biletów lotniczych na międzynarodowe loty.

Odroczenie do czerwca 2020 roku

Wszelkie wyżej wymienione stawki dotyczą oczywiście przychodu wykraczającego ponad 2 mln złotych w roku podatkowym. Nie przewidują one możliwości stosowania żadnego rodzaju zwolnień ani obniżonych stawek podatku przewidzianych np. w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Mimo, że rozporządzenie Ministra Finansów zostało przyjęte w tej formie, wspomniane przepisy będą egzekwowane dopiero od czerwca tego roku. Czas ten ma pomóc płatnikom CIT dostosować się do nowej sytuacji. Do czerwca mogą oni bowiem stosować obniżone stawki oraz zwolnienia wynikające z wcześniejszych zasad. Nie ulega jednak wątpliwościom, że podatek u źródła już wkrótce zyska zupełnie nową jakość – czytamy na www.pwc.pl.