Czym jest restrukturyzacja przemysłu?

Restrukturyzacja przemysłu to szereg działań zmierzających do całkowitego zlikwidowania pewnej gałęzi przemysłu, która ma zbyt mocno tradycyjny charakter, która nie pasuje pod żadnym względem do współczesnych realiów.

W niektórych przypadkach restrukturyzacja jest procesem powolnym i czasochłonnym, a zmiany i modernizacje wprowadzane są stopniowo.

Najistotniejsze kwestie związane z restrukturyzacją przemysłu

W przypadku restrukturyzacji przemysłu jedną z najistotniejszych kwestii jest zadbanie o to, by adaptacja do nowych warunków rynkowych przebiegała sprawnie i nie była niczym zakłócona. Jednak aby było to możliwe, niezbędna jest celowa i niezwykle starannie zaplanowana przebudowa struktury przemysłu. Takie zmiany muszą objąć przede wszystkim:

  • stosowane technologię,
  • kwestie organizacyjne,
  • kwestie funkcjonalne,
  • kwestie ekonomiczne.
    Najczęściej restrukturyzacja przemysłu ma miejsce w przypadku dużych i bardzo głośnych zmian politycznych,a co za tym idzie nie jest przeprowadzana często. Jest to proces wielowymiarowy, który swoim zasięgiem objąć może bardzo różne obszary przemysłu,odnoszące się nie tylko do maszyn, ale również i do ludzi (co nie rzadko wiąże się z dodatkowymi kosztami wynikającymi z konieczności doszkolenia/ przekwalifikowania pracowników).

Skutki przeprowadzenia restrukturyzacji przemysłu

Restrukturyzacja przemysłu w dużej mierze pozwala na obniżenie kosztów związanych z wytwarzaniem – dzieje się tak między innymi dlatego, że zmniejszona zostaje materiałochłonność oraz energochłonność. Przy tym zostaje podniesiona efektywność oraz innowacyjność, co z kolei prowadzi do zwiększenia konkurencyjności przemysłu (co dla wielu jednostek jest sytuacją niezwykle korzystną i dającą wiele wartości). Od tego, jakie skutki w przemyśle przyniesie restrukturyzacja zależy przede wszystkim to, jakie konkretne działania zostaną wdrożone. Wszystkie skutki podzielić można tak naprawdę na dwie grupy – skutki o charakterze naprawczym oraz skutki o charakterze rozwojowym. W pierwszym przypadku głównym celem jest przywrócenie przedsiębiorstwu jego stanu przed nastaniem kryzysu. W drugim przypadku celem restrukturyzacji jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa, zarówno w zakresie rynku krajowego jak i zagranicznego, mając przy tym na uwadze potrzeby i oczekiwania potencjalnych odbiorców do których skierowana jest oferta firmy Pwc.