Ulga IP Box – czyli jak można obniżyć podatek do 5%?

Do niedawna działalność twórcza była w polskim systemie podatkowym traktowana po macoszemu. Brakowało rozwiązań występujących w rozwiniętych krajach zachodnich, które pozwalałyby zmniejszyć dystans cywilizacyjny i technologiczny rodzimym firmom. W tym celu ustawodawcy postanowili wprowadzić ulgę podatkową, która zapewnia opłacalność przedsięwzięć wykorzystujących badania i rozwój (B + R). Czy ip box to dobry sposób na zmniejszenie kosztów?  (więcej…)

Read More

Czym jest due diligence?

Terminem tym określa się wszechstronną analizę przedsiębiorstwa. Celem due dilligence (w języku polskim wyrażenie to oznacza „należytą staranność”) jest zebranie wyczerpujących informacji służących wycenie wartości danego podmiotu. (więcej…)

Read More

Zalety digitalizacji dokumentów

Prawdopodobnie każdy choć raz miał szansę zobaczyć w amerykańskim filmie ogromne archiwum z papierowymi wersjami rozmaitych dokumentów. Rzędy wysokich regałów, mnóstwo kurzu i godziny szukania - tak, w skrócie, można opisać miejsca tego typu. Jednak obecnie, coraz mniej można znaleźć faktycznych, fizycznych magazynów, w których znajdują się rozmaite dokumenty. (więcej…)

Read More

Audyt wewnętrzny – rodzaje

Audyt wewnętrzny jest zazwyczaj przeprowadzany przez pracownika lub pracowników samego przedsiębiorstwa. Istotne jest to, że nie mogą oni kontrolować tej części procesu, w której na co dzień wykonują swoją pracę. Dzieje się tak dlatego, że znając te działania lub części procesu, łatwiej jest im przeoczyć pewne braki jako normalne, a co za tym idzie wyniki tak przeprowadzonego audytu mogłyby być w dużym stopniu zafałszowane. (więcej…)

Read More

Doradca a radca prawny – czym różnią się te profesje?

W mowie potocznej często nie wprowadzamy rozróżnień pomiędzy zawodami wykonywanymi przez osoby z wykształceniem prawniczym. Jednak w rzeczywistości mamy tu do czynienia z kilkoma odrębnymi ścieżkami zawodowymi, z których każda wymaga odmiennych uprawnień. Wiążą się one także z odmiennym zakresem usług świadczonych przez osoby wykonujące dany zawód. Łatwo to dostrzec na przykład porównując ze sobą pracę radcy prawnego oraz doradcy. (więcej…)

Read More

Rady jak prowadzić audyty w firmie, by nie były one kosztowne i czasochłonne

Bez względu na to, czy przeprowadza się audyt zewnętrzny, czy wewnętrzny może być on powodem wielu problemów i niejasności. Choć w ogólnym rozrachunku przynosi on same korzyści, to minusem mogą być duże koszta, a także czas potrzebny na przeprowadzenie audytu. Oto kilka rad jak ograniczyć koszty oraz zaoszczędzić czas swój, pracowników i audytora potrzebny na przeprowadzenie audytu. (więcej…)

Read More

Podatek u źródła – zmiany 2020

Z pewnością większość osób zarabiających za granicą oraz przedsiębiorstw sprzedających swoje usługi zagranicznym kontrahentom zdaje sobie sprawę ze zmian dotyczących podatku u źródła, które weszły w życie wraz ze styczniem 2020 roku. Jednak nie dla wszystkich są one oczywiste. W poniższym tekście przedstawimy, czego dotyczą i co tak naprawdę oznaczają owe zmiany w praktyce. Serdecznie zapraszamy do lektury! Podatek u źródła - nowe stawki Wszelkie nowo wprowadzone zmiany dotyczą w głównej mierze wysokości podatków. Obecnie obowiązujące stawki mieszczą się w...

Read More

Czym jest fintech?

Fintech jest pewnym rodzajem najnowszych technologii, które mają za zadanie wprowadzać całkiem nowe rozwiązania w branży usług finansowych. Z tym pojęciem związane są głównie płatności, kantory, banki internetowe, a także pożyczki. (więcej…)

Read More