Doradca a radca prawny – czym różnią się te profesje?

W mowie potocznej często nie wprowadzamy rozróżnień pomiędzy zawodami wykonywanymi przez osoby z wykształceniem prawniczym. Jednak w rzeczywistości mamy tu do czynienia z kilkoma odrębnymi ścieżkami zawodowymi, z których każda wymaga odmiennych uprawnień. Wiążą się one także z odmiennym zakresem usług świadczonych przez osoby wykonujące dany zawód. Łatwo to dostrzec na przykład porównując ze sobą pracę radcy prawnego oraz doradcy.

Usługi doradztwa prawnego – istotne regulacje

W świetle prawa polskiego, a konkretnie najnowszej ustawy o prawie przedsiębiorców, pracą doradcy mogą się zajmować wszyscy w pełni wykształceni prawnicy. Oznacza to, iż działający na własną rękę prawnik, który ma za sobą dwustopniowe studia wyższe, nie musi decydować się na dalszy trening w celu uzyskania uprawnień radcowskich lub adwokackich. Wielu prawników pragnie skoncentrować się na współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, z których większość posiada własne działy prawne, wymagające odpowiedniego zarządzania.

Niezrzeszeni prawnicy uprawnieni są także do pracy nad rozmaitymi dokumentami i regulaminami, zarówno zewnętrznymi, jak i do użytku wewnętrznego w przedsiębiorstwie. Wyższe wykształcenie prawnicze pozwala im, by swobodnie świadczyć doradztwo prawne, np. dla www.pwc.pl, a niekiedy również umożliwia pełnienie funkcji pełnomocnika. Warto tu zaznaczyć, iż w przeciwieństwie do radców prawnych po aplikacji, niezrzeszony prawnik nie musi zachowywać tajemnicy zawodowej.

Radca prawny – kompetencje i zakres możliwości

Praca radcy prawnego wiąże się z dużo większą liczbą obostrzeń i wymagań, niż to ma miejsce w przypadku niezrzeszonych prawników. W tym przypadku studia prawnicze stanowią dopiero pierwszy krok na drodze do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu. W następnej kolejności przyszły radca musi zdecydować się na aplikację, której ukończenie zajmuje 3 lata. Aplikację radcowską wieńczy egzamin, a jego pozytywny wynik oznacza prawo do wpisu na listę radców prawnych. Radcowie składają także uroczyste ślubowanie, które zobowiązuje ich do ścisłego przestrzegania norm etyki zawodowej.

Jeżeli chodzi o świadczone usługi, radca prawny również zajmuje się doradztwem, zarówno w dziedzinie prawa cywilnego, jak i rodzinnego, karnego czy podatkowego. W toku swojej pracy może współpracować z osobami prywatnymi, ale także przedsiębiorstwami, czuwając nad poprawnością i kompletnością ich oficjalnej dokumentacji. Co więcej, klienci radcy prawnego mogą liczyć na to, że ich problemy zostaną zachowane w tajemnicy, jako że profesja ta należy do zawodów zaufania publicznego.