Ulga IP Box – czyli jak można obniżyć podatek do 5%?

Do niedawna działalność twórcza była w polskim systemie podatkowym traktowana po macoszemu. Brakowało rozwiązań występujących w rozwiniętych krajach zachodnich, które pozwalałyby zmniejszyć dystans cywilizacyjny i technologiczny rodzimym firmom. W tym celu ustawodawcy postanowili wprowadzić ulgę podatkową, która zapewnia opłacalność przedsięwzięć wykorzystujących badania i rozwój (B + R). Czy ip box to dobry sposób na zmniejszenie kosztów? 

Jak wygląda ulga IP Box?  

Ulgę definiuje się jako preferencyjną stawkę podatkową, którą mogą wykorzystać podmioty czerpiące dochody z prowadzenia działalności badawczo – rozwojowej. To rozwiązanie funkcjonuje od 1 stycznia 2019 roku i odnosi się do dziedziny praw z tytułu własności intelektualnej. Ulga ip box jest stosowana przy rozliczaniu podatku dochodowego a dokładnie w zeznaniach PIT oraz CIT. Obniża efektywną stawkę do wysokości 5% i zastępuje poprzednie stawki:  

  • stosowane na zasadach ogólnych – dla 17% i 32%,  
  • dla podatku CIT – przy stawkach 9% oraz 19%,  
  • w podatku liniowym – do wysokości 19% kwoty osiągniętego dochodu.  

Jak widać ujednoliciło to wiele dotychczasowych rozwiązań i sprawiło, że rozliczanie się jest dużo prostsze. To bardzo przydatne w przypadku nowo powstałych firm i najbardziej ryzykownych startupów. Przedsiębiorstwa dopiero rozpoczynające działalność potrzebują sporej ilości kapitału i każda dodatkowa suma pieniędzy jest bardzo przydatna.  

Kiedy warto stosować tę ulgę?   

Podatnicy, którzy rozliczają się według ustawy o CIT i PIT mogą jak najbardziej skorzystać z ulgi ip box – http://pwc.pl/pl/uslugi/ip-box-usluga.htmlJest to możliwe, jeśli działalność tych podmiotów zostanie zakwalifikowana jako innowacyjna lub twórcza. Szanse rosną, jeśli firma prowadzi badania naukowe i związane z nimi prace rozwojowe. Muszą one systematycznie poszerzać zasoby know- how i wykorzystywać je w nowych projektach. Zgodnie z prawem ulga przysługuje:  

  • podatnikom PIT, czyli osobom prowadzącym JDG, wspólnikom spółek kapitałowych lub spadkobiercom firm z dziedziny badawczo – rozwojowej, 
  • podatnikom CIT i należącym do tej grupy osobom prawnym, spółkom kapitałowym i jednostkom organizacyjnym bez osobowości prawnej niezależnie od siedziby spółki.