Jakie są rodzaje podatków pośrednich?

Zgodnie z wypracowaną doktryną prawa podatkowego, możemy wyróżnić podatki pośrednie i bezpośrednie.

Warto jednak wyraźnie zaznaczyć, że nie ma tak naprawdę jednolitego kryterium owego podziału. Cechą charakterystyczną podatków pośrednich jest przede wszystkim ich przerzucalność. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że cały ekonomiczny ciężar podatków nie jest ponoszony przez konkretnego podatnika, a przez zupełnie inne podmioty. Niniejszy artykuł to doskonała propozycja dla tych osób, które chcą nieco bliżej zapoznać się z najpopularniejszymi podatkami pośrednimi.

VAT

Najpopularniejszym podatkiem pośrednim jest oczywiście VAT, czyli podatek od wartości dodanej. Podatek ten skonstruowany został w taki sposób, aby obciążać jedynie ostatecznego nabywcę towaru, dlatego też zawarty jest bezpośrednio w cenie zakupu. VAT w przeciwieństwie od wielu innych podatków obrotowych jest podatkiem wielofazowym. Z praktycznego punktu widzenia oznacza to, że obciąża od przyrost wartości praktycznie w każdej fazie obrotu gospodarczego. Warto wspomnieć także i o tym, że podatek ten nakładany jest na każda transakcję nie tylko w procesie dystrybucji, ale również produkcji.

Podatek akcyzowy

Do podatków pośrednich można zaliczyć także podatek akcyzowy, w którym to cały ciężar opodatkowania przerzucony jest od wytwórcy lub sprzedawcy bezpośrednio na konsumenta. Pamiętać należy o tym, że akcyza stanowi tak naprawdę integralną część całej ceny wyrobu akcyzowego, dlatego też konieczność doliczenia podatku akcyzowego znacząco podnosi cenę sprzedawanego dobra.

Pozostałe podatki pośrednie

Do podatków pośrednich można zaliczyć także cło. Mowa tutaj o nietypowym podatku, który nakładany jest przez państwo na import. Z praktycznego punktu widzenia cło jest opłatą, która pobierana jest w trakcie przekraczania towaru przez granicę celną danego kraju. Głównym zadaniem tego podatku jest oczywiście zabezpieczenie krajowych producentów poprzez ograniczenie importu. Nie można zapominać także i o tym, że podatek celny zapewnia dość duży dochód państwu.