Prawo spółek, czyli co musi wiedzieć przedsiębiorca.

prawo spółek

Każde państwo prawne musi zapewniać obywatelom szereg określonych praw i wolności. W takim przypadku każdy członek społeczeństwa może czynić wszystko to, czego prawo nie zakazuje. Natomiast instytucje państwowe mogą działać w granicach wytyczonych przez prawo. Regulacje prawne muszą obejmować wszystkie aspekty życia i działalności obywateli danego kraju. Są one więc podzielone na odpowiednie kategorie i zebrane w formie kodeksów. Jednym z działów prawa jest prawo spółek, które reguluje prawnie aspekt prowadzenia działalności gospodarczej.

Kogo dotyczy prawo spółek ?

Ta dziedzina prawa składa się z przepisów dotyczących tworzenia, funkcjonowania oraz zakończenia działalności spółek, takich jak:

  • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  • spółka akcyjna
  • spółka cywilna
  • spółka jawna
  • spółka partnerska
  • spółka komandytowa
  • spółka komandytowo – akcyjna.

Kodeks cywilny oraz kodeks spółek handlowych to dwa akty prawne, w których zawarta jest lwia część przepisów prawa spółek – jdp-law.pl.

prawo spółek

Spółka przygotowana na różne ewentualności.

Każde przedsiębiorstwo działające w ramach spółki, niezależnie od wielkości, powinno być zabezpieczone przed różnymi zagrożeniami czy przeszkodami prawnymi, które spółka może napotkać w trakcie funkcjonowania. Takie zabezpieczenie daje niewątpliwie szeroka wiedza z zakresu przepisów prawa spółek. Sprowadza się to albo do zatrudnienia przez spółkę osoby z wykształceniem prawniczym albo nawiązania współpracy z kancelarią prawniczą, specjalizującą się w tego typu dziedzinie prawa. W większości przypadków to drugie rozwiązanie okaże się zapewne bardziej uzasadnione ekonomicznie.